Informasjon fra biblioteket
vedrørende utleie av møtelokaler og smittevern mot Covid-19.

  Biblioteket har et særlig ansvar som utleier av møte-lokaler å påse at smittevernhensynet blir overholdt. Det er viktig å holde nok avstand til hverandre, og derfor må vi begrense antall personer som kan oppholde seg i møtelokalene våre. Det er viktig at alle som besøker biblioteket skal føle at vi tar smittevern på alvor, og at det er et trygt sted å være.

Ved gjennomføring av arrangementer skal også nasjonale råd og regler for arrangementer følges. Et arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Han eller hun er ansvarlig for å sette seg inn i kravene til gjennomføring av arrangement i Covid-19-forskriften § 13 til 13d, og for å sørge for at kravene overholdes under arrangementet.

Denne høsten vil det i møterom Wolfgang være plass til kun 5 personer. I Karin er det plass til 10 personer. I den store salen er det tillatt med maks 20 personer.

Noen av våre leietakere har faste arrangementer/møter som tiltrekker seg langt flere enn 20 personer. Vi må derfor be de av dere dette gjelder om å treffe de nødvendige forholdsregler rundt dette. Biblioteket anbefaler å be om forhåndspåmelding på e-post. Det er ikke gunstig om det dukker opp 100 personer som vil høre på et foredrag, og så er det plass til ca en fjerdedel av disse.

Det vil bli satt ut antibac i møtelokalene som vi oppfordrer alle deltakerne til å bruke.

Bibliotekets ansatte vil ta et ekstra ansvar for å desinfisere alt av utstyr og overflater før hver nye leietaker kommer.

Vi håper alle våre leietakere vil følge de smittevernregler som til enhver tid gjelder, slik at vi kan fortsette å avholde møter og arrangementer i bibliotekets lokaler fremover. Med vennlig hilsen Bærum bibliotek